KAMARULZAMRI BIN BAKAR

Education

 • Diploma Bahasa & Linguistik Melayu Universiti Malaya 2000
 • Bacelor Sastera(Bahasa dan Linguistik Melayu Linguistik dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia 2004
 • Diploma Pendidikan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia 2008

Specialization

 • ICT

Awards

 • Anugerah Pelajar Paling Penyayang 1994
 • Anugerah Perkhidmatan  Cemerlang  (APC  :Kali Pertama) 2009
 • Anugerah Kehadiran Cemerlang 2010
 • Anugerah JauharI 2010
 • Anugerah Guru Inovatif 2011
 • Anugerah Jauhari 2012
 • Anugerah Guru  Penyelaras  Bestari Terbaik 2014
 • Anugerah Pembestarian Sekolah : Digital Storytelling Kategori Sekolah Menengah (2014) Kebangsaan
 • Anugerah Kaizen 2015
 • Anugerah Guru Inovatif 2015
 • Anugerah Guru Inovatif 2016
 • Anugerah Kehadiran Cemerlang 2016
 • Anugerah Guru     ICT     Terbaik     (Sekolah Menengah) 2016
 • Anugerah Perkhidmatan    Cemerlang    2016(APC–Kali Kedua) 2017
 • Anugerah Platinum  Mata  Pelajaran  Bahasa Melayu 2017
 • Anugerah Gangsa Pertandingan Video Dokumentari Soft Skills Kebangsaan (Ketiga)
 • Pertandingan Video Dokumentari SBT Kebangsaan (Keempat)
 • Pertandingan Guru  Inovasi  Peringkat  Daerah Kuala Pilah (2016)
 • Pertandingan Guru  Inovasi  Peringkat  Negeri Sembilan (2016) Negeri Keempat
 • Anugerah Pengurusan  Pusat  Akses Terbaik  :2014, 2015 dan 2016 Negeri Johan
 • Anugerah Perak  Dokumentasi  Soft  Skills  SBT 2017 (Kelima)
 • Anugerah Ikon Guru Penyelaras Bestari/ICT 2017 Kebangsaan (Johan)
 • Anugerah Ikon  Guru  Penyelaras  Bestari/ICT 2017 Neger i(Johan)
 • Anugerah Guru Inovatif 2018
 • Anugerah Apreasiasi Khas 2018
 • Pencalonan Anugerah  Princess  Maha  Chakri Award Thailand 2019 Antarabangsa (Masih menunggu keputusan)
 • Anugerah Guru Inovatif 2019
 • Anugerah Apreasiasi Khas 2019
 • Anugerah Guru Cemerlang SBP 2018
 • Anugerah Insan   Terbilang   Kategori   Guru Sekolah Menengah Negeri Sembilan 2019

Certification

 • Google Certified   Education Level 1 (GCE Level 1) -2016
 • Google Certified Microsoft Innovative Educator (2017)