MOHD FADZIL BIN ABDUL HANID

Education

 • Calon PhD Teknologi Pendidikan, Februari 2018 sehingga kini – UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (dalam pengajian– Semester 5).
 • Sarjana Teknologi Pendidikan, Februari 2018 – UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik & Vokasional, Oktober 2011 – UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
 • Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik, Januari 2007 – POLITEKNIK DUNGUN TERENGGANU

Specialization

 • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Rekabentuk Teknologi

Awards

 • Platinum Medal – International Summit Of Innovation & Design Exposition 2019 (INSIDE2019)
 • Tajuk Inovasi – Aplikasi Augmented Realiti Geometri (GeoAR)
 • Gold Medal – Exhibition & Competition New Academia Learning Innovation For Education 4.0, 2018
 • Tajuk Inovasi – Aplikasi Augmented Realiti Dengan Pemikiran Komputasional
 • Gold Medal – Pertandingan Inovasi Kebangsaan Pendidikan & Teknologi 2019 NICETech’19, 2019
 • Tajuk Inovasi – Aplikasi Augmented Realiti dalam Carta Organisasi (ARco)
 • Silver Medal – Stem-Mate (Stem Materials For Teaching) National Competition, 2018
 • Tajuk Inovasi – Tajuk Inovasi – Aplikasi Augmented Realiti Geometri (GeoAR)
 • 1st Winner Award Startup Program Usahawan Digital Johor (MagicX), 2017
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Tahun 2015
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Tahun 2018
 • Anugerah Inovasi Pengurusan Perkhidmatan dalam Majlis Anugerah Inovasi Jabatan Pendidikan
 • Negeri Johor Tahun 2018
 • Anugerah Pegawai PKG Kreatif dan Inovatif Negeri Johor Tahun 2018
 • Anugerah Pegawai PKG Kreatif dan Inovatif Negeri Johor Tahun 2017
 • Top 3 Indienomics Challenge 2.0 Anjuran Kerajaan Negeri Johor Tahun 2018
 • Anugerah Ikon Guru Advokasi VLE Negeri Johor Tahun 2016
 • Anugerah Amalan Terbaik VLE PdP Negeri Johor Tahun 2016
 • Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat (ICT) anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Johor (JPNJ) Tahun
 • 2016
 • 1st Winner Award Startup Weekend KL anjuran Google Malaysia Tahun 2016

Certification

 • Graduate Technologist – Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT)
 • Google Certified Teacher Level 1 (2015)
 • Google Certified Teacher Level 2 (2016)
 • Persatuan Sahabat Guru Malaysia (SGM)- Ahli Majlis Tertinggi
 • Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia (KPPK) – Ahli