MOHD RIDWAN BIN MAZLAM

Specialization

  • Guru Bimbingan Dan Kaunseling

Awards

  • Anugerah Kaunselor Kerjaya Digital Mdec- Kpm (25 Jun 2020-ump Pahang)
  • Anugerah Perak (Kategori Sistem Maklumat) Pertandingan Inovasi Anjuran Bahagian Psikologi Dan Kaunseling KPM (24-26 September 2020)
  • Top 30 Finalist Microsoft Education Exchange 2020
  • Lantikan Pegawai Khidmat Bantu Pengintegrasian Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia 2020

Certification

  • Microsoft Innovative Educator Expert (Mie Expert 2019-2020)
  • MicrosoftI nnovative Educator Master Trainer(Mie Master Trainer 2019-2020)